ข้อกำหนดการเรียนวิชา 32094307 การประมวลผลและรับรู้ภาพ Computer Vision

เรียนวัน พฤ-ศ
ห้องเรียน ENG302
ใช้ MATLAB ในการ Implement ตัวใบงานและโจทย์ปัญหาที่มอบหมายให้ใน Class
เกณฑ์การประเมิน
เวลาเรียน 10%
กลางภาค 25%
ปลายภาค 25%
ใบงาน 40%

Activity Calendar

AEC v1.0.4