โปรแกรมนี้เป็นสำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ รองรับเฉพาะระบบเติมเงิน (Prepaid) เท่านั้น
เมื่อลงโปรแกรมเสร็จแล้วทำการเรียกใช้ icon “PayPhone”

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 เรียกตัวโปรแกรม PayPhone                     รูปที่ 2 Detect Opereator Name อัตโนมัติ

เมื่อเรียก icon แล้วตัวโปรแกรมจะ Detect Operator Name พร้อมกับรหัสที่ใช้ในการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือให้โดยอัตโนมัติ ดังรูปที่ 2 เมื่อโปรแกรมเริ่มต้นทำงานแล้วสามารถปิดการทำงานของโปรแกรมไปได้เลย ทุกครั้งที่มีการโทรออกไปยังเลขหมายปลายทาง เมื่อเสร็จสิ้นการสนทนาแล้ววางสาย ตัวโปรแกรมจะตรวจสอบยอดเงินคงเหลือให้โดยอัตโนัมติ แต่ในกรณีที่มีสายเรียกเข้าตัวโปรแกรมจะไม่ทำงานเพราะยอดเงินยังคงเหมือนเดิม

PayPhone.apk Download